Đa chiến lược

Đầu tư có nhiều nguyên tắc nhưng vẫn phải điều chỉnh cách tiếp cận của bạn tùy theo điều kiện thị trường

“Chúng ta không thể điều khiển hướng gió, nhưng chúng ta có thể điều chỉnh các cánh buồm.” 

Đầu tư không dễ. Tạo ra lợi nhuận bền vững giống như việc săn tìm chén thánh. Đôi khi, bạn có thể cảm thấy như mọi thứ đang diễn ra trôi chảy, thế rồi sau đó thị trường sẽ chao đảo và biến thành một bãi mìn không thể bước qua. Trong hành trình giao dịch của bạn, điều quan trọng là phải tuân thủ các nguyên tắc trong khi vẫn mở ra các con đường khác nhau. Đây là cách tiếp cận đa chiến lược. 

Nguyên tắc và Chiến lược

Cách tiếp cận đa chiến lược trong đầu tư thừa nhận rằng các chiến lược riêng lẻ sẽ có thể tạo ra các kết quả đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, tại mọi thời điểm, thị trường đều ở một vị trí nhất định với các yếu tố kinh tế vĩ mô và vi mô chưa từng có trước đây, qua đó nó sẽ tạo ra biến động giá mà các nhà đầu tư nên điều chỉnh theo cho phù hợp. Dù thoải mái với cách tiếp cận luôn thay đổi, các nhà đầu tư nên áp dụng một bộ nguyên tắc giúp tác động đến cách họ đầu tư. Khung nguyên tắc bao quát này có thể hoạt động song song với chiến lược thay đổi liên tục.

Vậy, sự khác biệt giữa các nguyên tắc và chiến lược là gì?

Các nguyên tắc phải là chỉ dẫn chính để các quyết định đầu tư của bạn tuân theo. Chúng có thể là những tuyên bố ở cấp cao và chưa rõ ràng về tư duy mà bạn muốn áp dụng khi xây dựng danh mục đầu tư. Và chúng cũng có thể là những quy tắc cụ thể hơn mà bạn muốn tuân thủ khi thực hiện các chiến lược và cách phân bổ tài sản khác nhau.

Ngược lại, chiến lược là những kỹ thuật rất cụ thể mà bạn sử dụng khi đầu tư vào thị trường. Bạn có thể thực hiện theo các chiến lược đã được nghiên cứu kỹ lưỡng và được ghi chép hoàn toàn dựa trên quy tắc hoặc bạn cũng có thể tuân thủ một cách linh động hơn với cách tiếp cận chiến lược. 

Nguyên tắc

Các nguyên tắc có nhiều dạng. Chúng có thể đến từ học tập và nghiên cứu về đầu tư cho tới niềm tin tôn giáo và đạo đức. Ví dụ, đây là một số nguyên tắc có thể được áp dụng khi đánh giá các quyết định đầu tư:

 • Kiên nhẫn là đặc điểm quan trọng nhất để đầu tư dài hạn thành công
 • Không bao giờ đầu tư nhiều hơn số tiền bạn sẵn sàng mất
 • Tránh đầu tư vào các tài sản mâu thuẫn đáng kể với quan điểm đạo đức của bạn (ví dụ: các công ty vi phạm nhân quyền, gây thiệt hại môi trường đáng kể, gây hại cho con người, v.v.)
 • Duy trì sự tham gia thụ động (thay vì chủ động) vào các thị trường nếu có thể
 • Bám vào những ngành bạn biết (ví dụ: cổ phiếu công nghệ)

Như bạn có thể thấy, không có quy tắc rõ ràng nào trong việc thiết lập các nguyên tắc. Một số hơi mơ hồ và cởi mở, trong khi những quy tắc khác thể hiện những ranh giới chặt chẽ hơn mà bạn có thể  đặt ra cho các hoạt động của mình. Trước khi quyết định đầu tư, bạn nên xem xét lại các nguyên tắc đầu tư của mình.

Chiến lược

Mặc dù có nhiều nguyên tắc đang tồn tại, mục đích cuối cùng của bạn là tạo ra càng nhiều tiền càng tốt trong phạm vi rủi ro mà bạn thấy thoải mái. Do đó, điều quan trọng là phải cởi mở với các loại chiến lược để có thể thích ứng với sự thay đổi của thị trường, địa chính trị và tình hình cá nhân của bạn. 

Ví dụ: chi phí cơ hội của việc đầu tư giá trị khi thị trường đang bùng nổ có thể không phải là cách tiếp cận tốt nhất khi xem xét tới lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro mục tiêu của bạn. Mặt khác, cố chấp bám vào danh mục đầu tư chỉ có cổ phiếu tăng trưởng dài hạn sẽ khó có thể mang lại kết quả mong muốn cho bạn trong thời kỳ suy thoái.

Danh sách các chiến lược tiềm năng là vô tận vì tất cả chúng đều có thể được tùy chỉnh và sẽ bao gồm từ các chiến lược tổng quát đến các chiến lược rất cụ thể. Đây chỉ là một số ví dụ:

 • Đầu tư giá trị
 • Đầu tư tăng trưởng
 • Giao dịch lướt sóng
 • Giao dịch chênh lệch giá
 • Chiến lược 130-30
 • Chỉ báo Parabolic SAR

Bạn càng có nhiều hiểu biết về các chiến lược có sẵn, bạn càng được trang bị tốt hơn để đối phó với thị trường. 

Tìm kiếm sự cân bằng

Sử dụng phương pháp tiếp cận đa chiến lược đòi hỏi sự cân bằng trong mọi việc bạn làm. Cân bằng giữa quản lý thụ động và chủ động. Cân bằng giữa chấp nhận rủi ro và né tránh rủi ro. Cân bằng giữa chiến lược nắm giữ và hoán đổi. 

Về cơ bản, cách tiếp cận bạn thực hiện cần hiệu quả với chính bạn. Tuy nhiên, việc tuân thủ các nguyên tắc đầu tư trong khi vẫn cởi mở với các chiến lược khác nhau sẽ đảm bảo rằng bạn có nhiều công cụ để kiếm tiền, đồng thời vẫn hoạt động trong khuôn khổ đã định trước.

Tài liệu này chỉ là thông tin chung có mục đích giáo dục và không được coi là lời khuyên về sản phẩm tài chính, khuyến nghị cá nhân hoặc đề nghị mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào. Tài liệu này đã được chuẩn bị mà không tính đến mục tiêu, tình hình tài chính hoặc nhu cầu của bạn. Bất kỳ tham chiếu nào đến thành tích trong quá khứ và các chỉ số trong tương lai đều không phải và không nên được coi là chỉ báo đáng tin cậy cho các kết quả trong tương lai. eToro không đại diện và không chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc hoàn chỉnh của nội dung ấn phẩm này.