Giới thiệu: Phí qua đêm thống nhất cho nhiều danh mục

Xin lưu ý rằng thay đổi về phí luôn được áp dụng cho các vị thế mở. Phí có thể được cập nhật bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước, tùy theo điều kiện thị trường. Chúng tôi khuyến khích bạn truy cập Trang Phí eToro để luôn được cập nhật về các chi phí hiện tại.

Tại eToro, chúng tôi luôn nỗ lực tìm cách để tăng cường trải nghiệm giao dịch của bạn, bằng cách mang đến bạn một nền tảng giao dịch minh bạch, đồng thời vẫn duy trì một giao diện dễ sử dụng. Một cách để làm việc này là thống nhất nhiều loại phí giữ lệnh qua đêm và qua ngày cuối tuần cho nhiều loại tài sản khác nhau, với một công thức duy nhất được sử dụng cho các lớp tài sản. Bằng cách này, bạn có thể dễ dàng xác định các loại phí mà bạn cần thanh toán và hiểu rõ hơn về tình hình tài chính của bạn trên nền tảng.

Trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương (các quốc gia hoạt động theo quy định của ASIC), tất cả các giao dịch trên eToro đều được thực thi dưới dạng CFD. Bạn có thể tìm hiểu thêm về giao dịch CFD trên eToro tại đây. Việc sử dụng CFD phát sinh phí giữ lệnh qua đêm và qua ngày cuối tuần, vốn khác nhau tùy thuộc vào lớp tài sản.

Mặc dù cổ phiếu, ETF và tiền điện tử được mua và bán trên eToro với nhà giao dịch sở hữu tài sản cơ sở (đối với các vị thế mua khống, không sử dụng đòn bẩy), các tài sản khác và các vị thế mua hoặc bán khống cổ phiếu và ETF đều được giao dịch dưới dạng CFD và làm phát sinh phí giữ lệnh qua đêm.

Xin lưu ý: Mức phí mới có hiệu lực từ ngày 8 tháng 7 năm 2018.

eToro đang làm gì?

Chúng tôi đang thống nhất phí cho nhiều lớp tài sản khác nhau sử dụng một công thức duy nhất cho các nhóm cụ thể. Bằng cách này, thay vì phải tra cách để tính phí giữ lệnh cho mỗi loại tài sản, các nhà giao dịch có thể sử dụng một công thức chung cho một nhóm các công cụ tổng quát hơn.

Mẹo: Khi bạn mở một giao dịch CFD, phí qua đêm và phí giữ lệnh sẽ xuất hiện ở cuối cửa sổ nổi ‘Mở Giao dịch’.

Overnight Fee

Phí được tính như thế nào?

Công thức này là khác nhau cho từng lớp tài sản. Phí được tính dựa trên điều kiện thị trường và có thể thay đổi theo từng ngày, tỷ giá sẽ được áp dụng cho đến lần tính tiếp theo. Sau đây là phân tích công thức mới:

Cổ phiếu

Cổ phiếu và chỉ số

Đối với các vị thế MUA (mua khống): (Đơn vị * Giá) * (MU + LIBOR)/365

Đối với các vị thế BÁN (bán khống): (Đơn vị * Giá) * (MU – LIBOR)/365

Về cơ bản, ở các vị thế mua khống, chúng tôi lấy số đơn vị được mua nhân với giá của mỗi đơn vị, sau đó nhân tích này với tổng mức chênh giá của eToro (MU) và LIBOR (lãi suất ngân hàng quốc tế áp dụng cho tiền vay) hàng tháng tại thời điểm tính toán. Mức chênh giá là 3% cho chỉ số và 6,4% cho cổ phiếu. Kết quả được chia cho 365, để phản ánh phí hàng ngày. Đối với các vị thế bán khống, mức chênh giá của eToro được trừ cho LIBOR.

Ví dụ: Annie mua 1 đơn vị SPX500 (giá là $2.500) và LIBOR hiện tại là 1,9597%.

Biểu thức sẽ là: (1 * $2500) * (3% + 1,9597%)/365 = $0,3397

Do đó, phí giữ lệnh qua đêm cho vị thế này sẽ là $0,3397 một đêm.

Chỉ số

Đối với các vị thế MUA (mua khống): (Đơn vị * Giá) * (3% + LIBOR)/365

Đối với các vị thế BÁN (bán khống): (Đơn vị * Giá) * (3% – LIBOR)/365

Về cơ bản, ở các vị thế mua khống, chúng tôi lấy số đơn vị được mua nhân với giá của mỗi đơn vị, sau đó nhân tích này với tổng mức chênh giá của eToro và LIBOR (lãi suất ngân hàng quốc tế áp dụng cho tiền vay) hàng tháng tại thời điểm tính toán. Kết quả được chia cho 365, để phản ánh phí hàng ngày. Đối với các vị thế bán khống, mức chênh giá của eToro được trừ cho LIBOR.

Ví dụ: Annie mua 1 đơn vị SPX500 (giá là $2.500) và LIBOR hiện tại là 1,9597%.

Biểu thức sẽ là: (1 * $2500) * (3% + 1,9597%)/365 = $0,3397

Do đó, phí giữ lệnh qua đêm cho vị thế này sẽ là $0,3397 một đêm.

Kim loại giao ngay và tiền tệ

Đối với các vị thế MUA (mua khống): (Đơn vị * Giá) * (MU /365) + (Đơn vị * Tỷ giá Ngày mai-Tiếp theo)

Đối với các vị thế BÁN (bán khống): (Đơn vị * Giá) * (MU /365) – (Đơn vị * Tỷ giá Ngày mai-Tiếp theo)

Đối với các vị thế mua khống, số đơn vị sẽ được nhân với giá trên đơn vị, và sau đó được nhân với mức chênh giá eToro hàng năm của ngày hôm đó (MU), là 1,5% cho kim loại giao ngay và 1% cho tiền tệ. Số đơn vị sau đó sẽ được nhân với Tỷ giá Ngày mai-Tiếp theo, là tỷ giá tiêu chuẩn ngắn hạn cho kim loại giao ngay và giao dịch ngoại hối. Đối với các vị thế ngắn hạn, phần ‘số đơn vị nhân với tỷ giá Ngày mai-Tiếp theo’ của biểu thức sẽ bị trừ vào phí.

Ví dụ: Bob mua 1 đơn vị Vàng (giá là $1.300), và tỷ giá Ngày mai-Tiếp theo hiện tại là $0,07.

Biểu thức sẽ là: (1 * $1300)*(1,5%)/365 + (1 * $0,07) = $0,1234

Kết quả là phí qua đêm $0,1234 cho vị thế đó.

Năng lượng giao ngay

eToro cung cấp giá CFD Giao ngay cho Dầu (OIL) và Khí Thiên nhiên (NATGAS) để cho phép bạn mở các vị thế không bị ràng buộc khi hợp đồng hết hạn.

Giá CFD Giao ngay được tính dựa trên hai hợp đồng Tương lai sắp tới cho hàng hóa cơ sở. Hợp đồng Tương lai với ngày hết hạn gần nhất là Giao ngay. Hợp đồng Tương lai với ngày hết hạn gần thứ hai là Tiếp theo. Ngay khi hợp đồng trước đó hết hạn, giá mà chúng tôi cung cấp sẽ bằng hợp đồng cho tháng Giao ngay. Khi hợp đồng cho tháng Giao ngay hết hạn, hợp đồng cho tháng Tiếp theo sẽ trở thành hợp đồng cho tháng Giao ngay.

Giữa 2 điểm hết hạn này, giá sẽ dần di chuyển dọc theo một đường cong từ giá Giao ngay đến giá Tiếp theo, bất kể các tác nhân thị trường. Để bù cho lợi nhuận hay thua lỗ từ sự dao động này, phí giữ lệnh qua đêm được eToro áp dụng cho Dầu (OIL) và Khí Thiên nhiên (NATGAS) sẽ được điều chỉnh để ghi có hoặc ghi nợ cho dao động trong ngày dọc theo đường cong.

Đối với các vị thế MUA (mua khống): -{[(% Chênh giá * Giá) / 365] + [1/Số Ngày * (Tiếp theo – Ứng trước)]} * Đơn vị

Đối với các vị thế BÁN (bán khống): -{[(% Chênh giá * Giá) / 365] – [1/Số Ngày * (Tiếp theo – Ứng trước)]} * Đơn vị

Một mức phần trăm chênh giá hàng năm sẽ được nhân với giá hiện tại của công cụ (ví dụ như dầu), và sau đó chia cho 365 để phản ánh tỷ giá hàng ngày. Đối với các vị thế mua khống, chúng tôi sẽ cộng kết quả của một biểu thức mà ở đó 1 được chia cho số ngày từ ngày hết hạn hợp đồng hiện tại (ứng trước) và hợp đồng tiếp theo cho công cụ năng lượng giao ngay liên quan, nhân với chênh lệch giữa giá của hai hợp đồng vào phép tính trên. Kết quả sau đó sẽ được nhân với số đơn vị trong vị thế để phản ánh phí qua đêm. Tất cả số âm đều là phí; tất cả số dương là ghi có.

Catherine mua một đơn vị dầu. Giá hiện tại là $65 và mức chênh giá hiện tại là 2,5%. Hợp đồng ứng trước sẽ hết hạn trong 22 ngày và dầu có giá $64 trên hợp đồng đó. Hợp đồng tiếp theo sẽ hết hạn trong 52 ngày và dầu có giá $67 trên hợp đồng đó.

Biểu thức sẽ là: -{[(0,025 * 65) / 365] + [1/30 * (67-64)]} * 1

Điều này có nghĩa phí qua đêm cho vị thế sẽ là -$0,1044

Xin lưu ý: Giải thích ở trên ứng với một đường cong hợp đồng tương lai có dốc đi lên. Đối với đường cong dốc đi xuống, chi phí cho vị thế mua và bán sẽ được đảo ngược.

Điều này ảnh hưởng đến bạn như thế nào?

Các phí được áp dụng cho tất cả các vị thế tiền tệ, chỉ số và hàng hóa được bạn giữ qua đêm hay qua ngày cuối tuần. Phí qua đêm cho mỗi vị thế được hiển thị rõ ràng khi mở một vị thế mới.

Chúng tôi nhận thấy rằng không phải nhà giao dịch nào của mình cũng tính thủ công phí qua đêm cho mỗi vị thế của họ. Tuy nhiên, bởi một trong các giá trị cốt lõi của chúng tôi là sự minh bạch, chúng tôi muốn bạn hiểu cách các loại phí của chúng tôi được tính toán. Chúng tôi hi vọng qua đây, bạn sẽ hiểu rõ hơn về các loại phí của mình và nhận thấy rằng đây không chỉ là một con số ngẫu nhiên được cộng vào vị thế của bạn, mà là một loại phí được tính sử dụng các tỷ giá tiêu chuẩn của ngành.

Vốn của bạn đang chịu rủi ro. Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Giao dịch CFD.

1227 lượt xem