eToro cung cấp cho khách hàng bảo hiểm miễn phí, được mua từ Lloyd’s of London, một trong những hãng bảo hiểm đặc biệt hàng đầu thế giới, cung cấp khoản bảo hiểm lên đến 1 triệu Euro, GBP hoặc AUD (tùy theo khu vực). Bảo hiểm này được cung cấp tự động cho tất cả các khách hàng của eToro — không cần phải đăng ký.

Bảo hiểm này chi trả cho các yêu cầu bồi thường của những Khách hàng Đủ điều kiện (của eToro (Europe) Ltd., eToro (UK) Ltd. và eToro AUS Capital Limited), chịu tổn thất do sự kiện hãn hữu là eToro mất khả năng thanh toán và trong trường hợp xảy ra Hành vi Quản lý kém (như được quy định trong chính sách hiện hành).

Bảo hiểm sẽ chi trả: (i) lên đến 1 triệu Euro, GBP hoặc AUD (tùy theo tổ chức được quản lý); (ii) đến hạn mức tổng do eToro mua; và (iii) phụ thuộc vào số tiền dư (theo định nghĩa trên mỗi Hợp đồng áp dụng).

Bảo hiểm sẽ chi trả cho tổn thất tiền mặt, tất cả các vị thế CFD và chứng khoán. Lưu ý rằng giao dịch tài sản tiền điện tử (không phải CFD) không được bảo hiểm chi trả, như được quy định trong hợp đồng hiện hành.

Ba Tầng Bảo vệ

Trong trường hợp hãn hữu là eToro mất khả năng thanh toán, các khách hàng của eToro có ba tầng bảo vệ.

  • Đơn vị thanh lý được chỉ định: Trong trường hợp eToro mất khả năng thanh toán, đơn vị thanh lý được chỉ định sẽ quản lý tài sản và phân phối tiền của eToro cho các khách hàng, nếu có.
  • Bảo vệ theo quy định: Đối với khách hàng chịu sự quản lý theo quy định của FCA hoặc CySEC, một số mô hình nhất định theo quy định sẽ được áp dụng (tương ứng là FSCS và ICF), đền bù cho khách hàng trong trường hợp mất khả năng thanh toán và thiếu hụt tiền vốn của khách hàng.

FSCS (FCA) bảo hiểm lên đến 85.000 GBP; còn ICS (CySEC) bảo hiểm lên đến 20,000.

  • Bảo hiểm Tư nhân: Do Lloyd’s of London cung cấp, hợp đồng bảo hiểm đầu tư này chi trả cho tổn thất do mất khả năng thanh toán, tùy thuộc vào số tiền dư và lên đến 1 triệu GBP/Euro/AUD cho mỗi khách hàng như mô tả ở trên.  

 

Bảo hiểm eToro — Câu hỏi thường gặp

 

eToro cung cấp các dịch vụ bổ sung, chẳng hạn như:

Tiền của Bạn được Giữ trong một Tài khoản Riêng biệt

Ưu tiên hàng đầu của eToro là giữ an toàn và bảo mật cho khách hàng và tiền của họ. Vì lý do này, mỗi đồng xu mà một khách hàng nộp vào sẽ được giữ trong một tài khoản riêng biệt, tách biệt. Điều này có nghĩa là ngay cả trong trường hợp cực kỳ hãn hữu là eToro mất khả năng thanh toán, thì tiền vốn của bạn vẫn sẽ được an toàn.

Tài khoản Thử nghiệm 100K USD MIỄN PHÍ

Khám phá sự đơn giản và dễ sử dụng của nền tảng eToro với tài khoản thử nghiệm 100.000 USD MIỄN PHÍ. Mở và đóng giao dịch, xây dựng danh mục ảo của bạn với cổ phiếu 0% hoa hồng, tiền điện tử và các loại tài sản khác, đồng thời trau dồi kỹ năng giao dịch và đầu tư của bạn.

Bắt đầu

Có áp dụng các Điều khoản và Điều kiện. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản và Điều kiện bảo hiểm của eToro.