Lịch phát hành Báo cáo Lợi nhuận eToro

Top Báo cáo Lợi nhuận Sắp phát hành

Acuity Brands Inc.
AYI
Acuity Brands Inc.
5.15Tr VỐN HÓA
2022-10-04 DỰ KIẾN
Trước khi thị trường mở cửa THỜI ĐIỂM
RPM International Inc
RPM
RPM International Inc
10.75Tr VỐN HÓA
2022-10-05 DỰ KIẾN
Trước khi thị trường mở cửa THỜI ĐIỂM
Helen of Troy Limited
HELE
Helen of Troy Limited
2.31Tr VỐN HÓA
2022-10-05 DỰ KIẾN
Trước khi thị trường mở cửa THỜI ĐIỂM
Constellation Brands Inc.
STZ
Constellation Brands Inc.
42.29Tr VỐN HÓA
2022-10-06 DỰ KIẾN
Trước khi thị trường mở cửa THỜI ĐIỂM
McCormick & Co Inc
MKC
McCormick & Co Inc
19.12Tr VỐN HÓA
2022-10-06 DỰ KIẾN
Trước khi thị trường mở cửa THỜI ĐIỂM
ConAgra Foods Inc
CAG
ConAgra Foods Inc
15.68Tr VỐN HÓA
2022-10-06 DỰ KIẾN
Trước khi thị trường mở cửa THỜI ĐIỂM
IDT Corporation
IDT
IDT Corporation
0.65Tr VỐN HÓA
2022-10-06 DỰ KIẾN
Sau khi thị trường đóng cửa THỜI ĐIỂM
PepsiCo
PEP
PepsiCo
225.31Tr VỐN HÓA
2022-10-11 DỰ KIẾN
Sau khi thị trường đóng cửa THỜI ĐIỂM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd - ADR
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd - ADR
355.56Tr VỐN HÓA
2022-10-13 DỰ KIẾN
Trước khi thị trường mở cửa THỜI ĐIỂM
BlackRock Inc
BLK
BlackRock Inc
83.37Tr VỐN HÓA
2022-10-13 DỰ KIẾN
Trước khi thị trường mở cửa THỜI ĐIỂM
Infosys Limited
INFY
Infosys Limited
71.41Tr VỐN HÓA
2022-10-13 DỰ KIẾN
Trước khi thị trường mở cửa THỜI ĐIỂM
Walgreens Boots Alliance Inc
WBA
Walgreens Boots Alliance Inc
27.14Tr VỐN HÓA
2022-10-13 DỰ KIẾN
Trước khi thị trường mở cửa THỜI ĐIỂM
Fastenal Company
FAST
Fastenal Company
26.46Tr VỐN HÓA
2022-10-13 DỰ KIẾN
Trước khi thị trường mở cửa THỜI ĐIỂM
Delta Air Lines Inc (DE)
DAL
Delta Air Lines Inc (DE)
17.99Tr VỐN HÓA
2022-10-13 DỰ KIẾN
Trước khi thị trường mở cửa THỜI ĐIỂM
Domino's Pizza Inc
DPZ
Domino's Pizza Inc
11.13Tr VỐN HÓA
2022-10-13 DỰ KIẾN
Trước khi thị trường mở cửa THỜI ĐIỂM

Làm thế nào để sử dụng lịch lợi nhuận?

Trên trang này, bạn sẽ tìm thấy danh sách các báo cáo lợi nhuận sắp tới được các công ty giao dịch đại chúng lên lịch phát hành. Các mục được sắp xếp theo vốn hóa thị trường, trình bày chi tiết công cụ tài chính, ngành và ngày phát hành dự kiến. Lưu ý rằng cho dù báo cáo được dự kiến phát hành trước khi thị trường mở cửa hay sau khi đóng cửa thì đều có thể ảnh hưởng đến thời điểm có thể thay đổi giá.

MÃ CÔNG TY NGÀNH VỐN HÓA ?Tổng giá trị cổ phiếu của một công ty tính bằng USD DỰ KIẾN THỜI ĐIỂM EPS ?“Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu” - tổng thu nhập của công ty chia cho số lượng cổ phiếu
AYI Acuity Brands Inc.
NGÀNH: Hàng hóa công nghiệp ?Tổng giá trị cổ phiếu của một công ty tính bằng USD VỐN HÓA: 5.15Tr DỰ KIẾN: 2022-10-04 THỜI ĐIỂM: Trước khi thị trường mở cửa ?“Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu” - tổng thu nhập của công ty chia cho số lượng cổ phiếu EPS : 2.9987 Watchlist: + Add to watchlist
RPM RPM International Inc
NGÀNH: Tài liệu cơ bản ?Tổng giá trị cổ phiếu của một công ty tính bằng USD VỐN HÓA: 10.75Tr DỰ KIẾN: 2022-10-05 THỜI ĐIỂM: Trước khi thị trường mở cửa ?“Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu” - tổng thu nhập của công ty chia cho số lượng cổ phiếu EPS : 1.0308 Watchlist: + Add to watchlist
HELE Helen of Troy Limited
NGÀNH: Hàng tiêu dùng ?Tổng giá trị cổ phiếu của một công ty tính bằng USD VỐN HÓA: 2.31Tr DỰ KIẾN: 2022-10-05 THỜI ĐIỂM: Trước khi thị trường mở cửa ?“Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu” - tổng thu nhập của công ty chia cho số lượng cổ phiếu EPS : 3.2217 Watchlist: + Add to watchlist
STZ Constellation Brands Inc.
NGÀNH: Hàng tiêu dùng ?Tổng giá trị cổ phiếu của một công ty tính bằng USD VỐN HÓA: 42.29Tr DỰ KIẾN: 2022-10-06 THỜI ĐIỂM: Trước khi thị trường mở cửa ?“Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu” - tổng thu nhập của công ty chia cho số lượng cổ phiếu EPS : 3.1124 Watchlist: + Add to watchlist
MKC McCormick & Co Inc
NGÀNH: Hàng tiêu dùng ?Tổng giá trị cổ phiếu của một công ty tính bằng USD VỐN HÓA: 19.12Tr DỰ KIẾN: 2022-10-06 THỜI ĐIỂM: Trước khi thị trường mở cửa ?“Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu” - tổng thu nhập của công ty chia cho số lượng cổ phiếu EPS : 0.9444 Watchlist: + Add to watchlist
CAG ConAgra Foods Inc
NGÀNH: Hàng tiêu dùng ?Tổng giá trị cổ phiếu của một công ty tính bằng USD VỐN HÓA: 15.68Tr DỰ KIẾN: 2022-10-06 THỜI ĐIỂM: Trước khi thị trường mở cửa ?“Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu” - tổng thu nhập của công ty chia cho số lượng cổ phiếu EPS : 0.6648 Watchlist: + Add to watchlist
IDT IDT Corporation
NGÀNH: Dịch vụ ?Tổng giá trị cổ phiếu của một công ty tính bằng USD VỐN HÓA: 0.65Tr DỰ KIẾN: 2022-10-06 THỜI ĐIỂM: Sau khi thị trường đóng cửa ?“Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu” - tổng thu nhập của công ty chia cho số lượng cổ phiếu EPS : 0.4227 Watchlist: + Add to watchlist
PEP PepsiCo
NGÀNH: Hàng tiêu dùng ?Tổng giá trị cổ phiếu của một công ty tính bằng USD VỐN HÓA: 225.31Tr DỰ KIẾN: 2022-10-11 THỜI ĐIỂM: Sau khi thị trường đóng cửa ?“Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu” - tổng thu nhập của công ty chia cho số lượng cổ phiếu EPS : 1.6891 Watchlist: + Add to watchlist
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd - ADR
NGÀNH: Công nghệ ?Tổng giá trị cổ phiếu của một công ty tính bằng USD VỐN HÓA: 355.56Tr DỰ KIẾN: 2022-10-13 THỜI ĐIỂM: Trước khi thị trường mở cửa ?“Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu” - tổng thu nhập của công ty chia cho số lượng cổ phiếu EPS : 1.6387 Watchlist: + Add to watchlist
BLK BlackRock Inc
NGÀNH: Tài chính ?Tổng giá trị cổ phiếu của một công ty tính bằng USD VỐN HÓA: 83.37Tr DỰ KIẾN: 2022-10-13 THỜI ĐIỂM: Trước khi thị trường mở cửa ?“Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu” - tổng thu nhập của công ty chia cho số lượng cổ phiếu EPS : 8.5255 Watchlist: + Add to watchlist