Help Center Giao dịch & Đầu tư
Làm cách nào để tính Lãi/Lỗ (lợi nhuận hoặc lỗ) trên mỗi giao dịch? Đòn bẩy là gì? Phí qua đêm là gì? Cắt Lỗ là gì? Chốt Lời là gì? Khoảng trống Thị trường là gì? Tôi nhận về cái gì khi mua cổ phiếu trên eToro? Gọi ký quỹ là gì? Làm cách nào để tính hoa hồng trên mỗi giao dịch? Vị thế BÁN là gì? eToro có trả cổ tức không? Quy mô giao dịch tối thiểu là gì? Điều gì xảy ra nếu cổ phiếu của tôi bị ảnh hưởng bởi một sự kiện doanh nghiệp (chẳng hạn như một sự kiện hủy niêm yết hoặc sáp nhập)? eToro có bị chặn tại quốc gia của tôi không? Thế nào là Cắt Lỗ Trượt? Mức thuế được khấu trừ từ cổ tức của tôi là bao nhiêu? Làm cách nào để tính giá trị Pip? Thế nào là "Đang chờ Đóng"?  Tôi có cần phải nộp thuế cổ tức không? Khi nào tôi sẽ nhận được khoản thanh toán cổ tức? Tôi có thể xem các khoản thanh toán cổ tức của mình ở đâu? Làm thế nào để đặt mức Cắt Lỗ? Cổ tức là gì? Bảo vệ cân bằng số dư âm là gì? Ký quỹ là gì? Pip là gì? Mức Cắt Lỗ tối thiểu với tiền điện tử là bao nhiêu? Làm thế nào để đóng vị thế? Giờ hoạt động của thị trường là như thế nào? Vị thế của tôi có đủ điều kiện nhận khoản thanh toán cổ tức không? Tôi cần làm gì khi thấy thông báo ‘Không thể mở vị thế’? Lịch Cổ tức là gì? Cổ phiếu lẻ là gì? Các đơn vị trong một giao dịch được tính như thế nào? Tôi có thể giao dịch các loại tài sản điện tử nào trên nền tảng đầu tư eToro? eToro cho phép mua/bán loại Dầu thô nào? Tôi có sở hữu tài sản tiền điện tử của mình không? Những vị thế tiền điện tử nào sẽ mở khi tôi sao chép một người? Khi nào giao dịch của tôi sẽ mở? Cổ phiếu là gì? Chênh lệch giá là gì? Sự khác biệt giữa chênh lệch giá cố định và biến đổi là gì? Tôi mua ETF trên eToro là mua gì? Giao dịch xã hội là gì? eToro là gì? Tôi có thể rút tài sản tiền điện tử của mình khỏi nền tảng hay không? IPO là gì? Sự đột biến của thị trường là gì? Cắt Lỗ Sao chép là gì? Tôi có thể mua cổ phiếu mà không mất phí hoa hồng không? Tôi nên mua gì khi mở một vị thế trên eToro? Hành động giao dịch của tôi có thể bị giới hạn không? Làm thế nào để đặt Chốt Lời? Tôi đặt thông báo giá như thế nào? Tôi có thể sử dụng đòn bẩy cho cổ phiếu không? Tại sao vị thế của tôi lại đóng do Tuần hoàn Hợp đồng (CR)? Giới hạn Cắt Lỗ và Biên độ Bảo trì Liệu tôi có thể đóng một phần giao dịch của mình không? Liệu tiền điện tử có được quản lý hay không? Liệu tôi vẫn có thể bán khống tiền điện tử? Vì sao tôi bị thua lỗ ngay khi mở một giao dịch? Tại sao tôi cần thêm tiền để mở vị thế của mình? Có quy mô giao dịch tối đa không? Tại sao mức chênh lệch lại thay đổi? eToro có hỗ trợ các lần phân nhánh cứng không?