Help Center Tài khoản của Tôi
Làm cách nào để thêm tiền vào tài khoản ảo của tôi? Làm thế nào tôi có thể liên hệ với eToro? Tôi đổi mật khẩu bằng cách nào? Làm thế nào để tôi thay đổi thông tin tài khoản của mình? Tôi có cần trả thuế trên các giao dịch của mình không? eToro có trụ sở tại đâu? Làm thế nào để xác minh địa chỉ email của tôi? Làm cách nào để thay đổi số điện thoại đăng ký? Làm thế nào tôi có thể bảo mật tốt hơn cho tài khoản của mình? Tài khoản của tôi thuộc cơ quan quản lý nào? Làm thế nào tôi có thể thay đổi ngôn ngữ trên nền tảng? Tôi có thể thay đổi tên người dùng không? Sao kê tài khoản eToro là gì? Chứng minh nhân dân là gì? Làm cách nào để xác minh số điện thoại của tôi? eToro có được quản lý không? Cần gì để bắt đầu trên eToro? Tôi cần bao nhiêu tuổi để giao dịch với eToro? Báo cáo thu nhập là gì? Tại sao tôi nên kích hoạt 2FA trong tài khoản? Tại sao tôi không nhận được mã qua SMS để đăng nhập? (2FA) Tôi có thể kích hoạt 2FA trong tài khoản bằng cách nào? Làm cách nào để kích hoạt Xác thực sinh trắc học trong tài khoản của tôi? Xác thực sinh trắc học (Face/Touch ID) là gì? Câu lạc bộ eToro là gì? Tôi có thể mở tài khoản eToro bằng cách nào? Điều gì xảy ra với tài khoản eToro sau khi nhà đầu tư qua đời? Tôi có thể chuyển giao dịch của mình cho một nhà môi giới khác không? Bảng tin là gì? Làm thế nào để đăng xuất khỏi tài khoản? Làm sao để xem lịch sử đầu tư của tôi trong ứng dụng di động eToro? Làm cách nào để đặt tài khoản của tôi ở chế độ riêng tư? eToro có chấp nhận khách hàng ở Hoa Kỳ không? Tôi có thể tìm thấy Điều khoản và Điều kiện ở đâu? eToro lưu giữ tiền của tôi như thế nào? Tiền của tôi có được đảm bảo an toàn trong eToro? Làm cách nào để thay đổi địa chỉ email đăng ký? Tôi có bao nhiêu người theo dõi?