Chứng minh nhân dân là gì?

Để xác minh tài khoản, chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp bằng chứng nhận dạng. Tài liệu yêu cầu là bản sao hộ chiếu hợp lệ hoặc cả hai mặt của thẻ căn cước do chính phủ cấp.

 

Bản sao này phải có: 

  • Họ tên
  • Ngày sinh
  • Ảnh chụp
  • Ngày hết hạn hợp lệ
 

Bạn không được che bất kỳ chi tiết nào ở trên mà phải đọc được rõ ràng. Tất cả hình ảnh phải có độ phân giải cao.

 

Để tải lên bằng chứng danh tính, hãy nhấp vào đây.