Làm cách nào để xác minh số điện thoại của tôi?

Xác minh số điện thoại là một phần trong quy trình xác minh tài khoản bắt buộc tại eToro. Để xác minh số điện thoại của bạn trên tài khoản đầu tư eToro, hãy vào đây hoặc chọn trong các tùy chọn sau:

 

Từ Màn hình chính
 

  1. Nhấp vào 'Xác minh' trên banner chính ở Màn hình chính
  2. Nhập số điện thoại di động hợp lệ và nhấp vào 'Gửi SMS'.
  3. Nhập mã SMS bạn nhận được trên điện thoại.
  4. Nhấp vào 'Xác minh' và kiểm tra banner màu xanh lá cây ở dưới cùng để xác nhận rằng điện thoại của bạn đã được xác minh.
 

Từ phần Cài đặt
 

  1. Vào phần Cài đặt tài khoản (hoặc nhập tài khoản eToro của bạn và nhấp vào ⚙️ Cài đặt ở menu bên trái, sau đó nhấp vào Tài khoản).
  2. Trong phần Thông tin đăng nhập, nhấn nút 'Thêm' bên cạnh số điện thoại của bạn.
  3. Nhập số điện thoại di động hợp lệ và nhấp vào 'Tiếp tục'.
  4. Nhập mã SMS bạn nhận được trên điện thoại.
  5. Nhấp vào 'Xác minh' và kiểm tra banner màu xanh lá cây ở dưới cùng để xác nhận rằng điện thoại của bạn đã được xác minh.

 

Không thể xác minh số điện thoại của bạn? Nhấn vào đây để liên hệ với bộ phận Dịch vụ khách hàng.