Làm thế nào để xác minh địa chỉ email của tôi?

Nếu bạn bỏ qua bước xác minh email sau khi tạo tài khoản, bạn sẽ cần xác minh địa chỉ email để giữ an toàn cho tài khoản.

 

  1. Vào phần Cài đặt tại đây hoặc nhập tài khoản eToro và nhấp vào Cài đặt, sau đó nhấp vào Tài khoản.
  2. Trong phần Thông tin đăng nhập, nhấp vào nút 'Xác minh' bên cạnh địa chỉ email của bạn.
  3. Kiểm tra hộp thư đến của email. Bạn sẽ thấy một email từ no-reply@connect.etoro.com.
  4. Nhấn nút 'Xác minh ngay'.
  5. Bạn sẽ được chuyển hướng đến nền tảng eToro và sẽ thấy thông báo xác nhận.
 

Bạn không thể xác minh địa chỉ email? Hãy nhấp vào đây để liên hệ với bộ phận Dịch vụ khách hàng.