Khi nào tôi sẽ trả phí cho các khoản đầu tư tiền điện tử?

Tác động của chênh lệch giá sẽ luôn được tính vào P&L của người dùng ngay sau khi mở một lệnh và trong suốt thời gian vị thế mở. 

Bạn phải trả phí 1% mỗi khi bạn mở hoặc khi bạn đóng một vị thế tiền điện tử. Phí sẽ được bao gồm trong giá MUA hoặc BÁN mà bạn nhìn thấy trên màn hình khi bạn mở hoặc đóng một vị thế. Xin lưu ý rằng P&L cho mỗi vị thế sẽ bao gồm cả phần phí 1% bạn đã trả khi mở và phí 1% mà bạn SẼ trả khi đóng. Bằng cách này, bạn luôn có thể theo dõi hiệu suất của các khoản đầu tư tiền điện tử của mình với chi phí của các khoản phí đầu tư này đã được tính trong đó. 

Chi phí chênh lệch sẽ được kết toán khi đóng vị thế tùy thuộc vào bất kỳ biến động nào của giá thị trường có thể xảy ra giữa thời điểm người dùng mở và đóng vị thế. 

Lưu ý: Mô hình này không áp dụng cho các cổ phiếu và ETF được gắn nhãn là "không phí hoa hồng", trong đó không có phí bổ sung hoặc tăng thêm nào được đưa vào giá. Đối với phí eToro cho cổ phiếu và ETF, xem thêm ở đây.