Định giá tiền điện tử trên eToro hoạt động như thế nào?

Khi bạn tạo một yêu cầu giao dịch tiền điện tử trên eToro (nói cách khác, một yêu cầu mở hoặc đóng một vị thế), bạn phải trả một khoản phí cố định bằng 1% giá niêm yết, như được chỉ ra trong bảng bên dưới. 

eToro cung cấp giá theo hai chiều (MUA và BÁN) cho khách hàng của mình. Giá của eToro được hình thành bằng cách sử dụng nhiều nguồn định giá và nguồn thanh khoản khác nhau, thông qua eToroX, một nền tảng giao dịch được cấp phép DLT (công nghệ sổ cái phân tán) và liên kết với eToro EU. 

Các thành phần tạo nên giá hai chiều có thể bao gồm chênh lệch giá theo thị trường (hoặc chênh lệch giữa nguồn cung cấp thanh khoản/nguồn cấp dữ liệu) cộng phí thêm từ phía eToro.