Tại sao tôi không thể xác minh số điện thoại của mình?

Để xác minh số điện thoại, vui lòng kiểm tra số điện thoại đã được bạn cài đặt tại biểu mẫu trực tuyến là chính xác.

 

Nếu bạn không thể hoàn thành bước này, vui lòng đảm bảo rằng:

 
  • Số điện thoại không có ký tự đặc biệt, không khoảng cách và không có mã quốc gia.
 
  • Số điện thoại chưa được sử dụng để mở tài khoản đầu tư khác của eToro. 

Trong trường hợp này, bạn cần nhập số điện thoại khác.

 
  • Số điện thoại có thể nhận SMS.

Trên màn hình xác minh mã số, bạn có thể yêu cầu mã số lại.

  • Nếu bạn không nhận được tin nhắn, chọn 'Gửi lại SMS'.
  • Nếu bạn có tín hiệu điện thoại và không nhận được SMS, hãy yêu cầu cuộc gọi bằng cách nhấn vào "Gọi cho tôi".


Bạn vẫn không thể xác minh số điện thoại của mình? Nhấn vào đây để liên hệ với Dịch vụ khách hàng.