Tôi có thể sử dụng tính năng chuyển đổi cho token ERC20 không?

Hiện tại, những token ERC20 có thể chuyển đổi là AUDX, CADX, CHFX, CNYX, EURX, GBPX, GLDX, HKDX, JPYX, NZDX, PLNX, RUBX, SGDX, SLVX, TRYX, USDEX, ZARX.
Dịch vụ này chỉ dành cho những người dùng đã có ví token.
Dịch vụ này không dành cho những người dùng chưa mở ví ERC20.