Tôi có thể thêm hợp đồng thông minh đã token hóa không? (ERC20)

Bạn không thể thêm những hợp đồng thông minh mà eToro Wallet không hỗ trợ.
Hiện tại, chúng tôi không hỗ trợ mở ví ERC20.