eToro Wallet hỗ trợ những loại token ERC20 nào?

Hiện tại, chúng tôi không hỗ trợ mở ví ERC20.
Những người dùng đã mở ví ERC20 trước đó vẫn có thể tiếp tục sử dụng chúng.