Cách để tôi có thể mở ví XRP?

Để mở ví XRP, đầu tiên, bạn vui lòng chuyển vị thế XRP từ nền tảng đầu tư eToro tới ví tiền điện tử eToro Money.

 

Ripple yêu cầu một khoản phí để tạo ví XRP. Hiện tại, eToro không chuyển khoản phí này tới khách hàng.

 

Giao dịch đầu tiên bạn thấy trong ví XRP (tối đa 45 XRP) phản ánh khoản phí này và đã bao gồm khoản ‘dự trữ’ theo yêu cầu của Ripple. Mặc dù giá trị thực tế của khoản dự trữ có thể thay đổi theo thời gian, nhưng toàn bộ số tiền của giao dịch đầu tiên được giữ trong ví XRP và không thể gửi đến địa chỉ khác.

 

Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng xem  trang Đặt cọctrang Đa chữ ký trên trang web XRP Ledger.

 

Giá XRP và phí tạo ví (bao gồm cả các khoản chiết khấu) có thể thay đổi vào bất kỳ thời điểm nào và có thể thay đổi hàng ngày.  Bạn nên truy cập trang này định kỳ để cập nhật về các khoản phí hiện tại.