Làm thế nào để mở ví ETH?

Để mở ví ETH, trước hết hãy chuyển một vị thế ETH từ nền tảng giao dịch eToro đến eToro Wallet.

Hiện tại, bạn sẽ được miễn phí tạo ví ETH khi mở ví ETH.

Phí tạo ví (bao gồm mọi khoản giảm giá) có thể thay đổi vào bất kỳ thời điểm nào và có thể thay đổi hàng ngày. Chúng tôi khuyến khích bạn nên truy cập trang này thường xuyên để luôn được cập nhật về các chi phí hiện tại.