Làm cách nào để thay đổi số điện thoại đăng ký?

Để thay đổi địa chỉ số điện thoại đăng ký, vui lòng làm theo các bước sau:

  • Nhấn nút Cài đặt ở góc dưới bên trái của trang chủ
  • Nhấp vào tab cài đặt TÀI KHOẢN.
  • Bên cạnh số điện thoại của bạn, nhấp vào 'THAY ĐỔI'
  • Nếu được nhắc, nhập mật khẩu eToro của bạn và nhấp vào 'Tiếp tục'
  • Nếu được nhắc, hãy nhập mã xác minh được gửi đến số điện thoại hiện tại của bạn và nhấp vào ‘Xác minh’
  • Nhập mã xác minh đã gửi tới địa chỉ email của bạn và nhấp vào 'Tiếp tục'
  • Nhập số điện thoại mới của bạn và nhấp vào 'Hoàn tất'
  • Nhập mã xác minh đã gửi tới số điện thoại mới của bạn và nhấp vào 'Tiếp tục'

 

Bạn gặp vấn đề khi đổi số điện thoại?

Vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách mở một yêu cầu trong Trung tâm Dịch vụ Khách hàng. Chúng tôi có thể cần gọi cho bạn và đặt một số câu hỏi bảo mật, vì vậy vui lòng cung cấp số điện thoại của bạn và chỉ rõ khung thời gian thuận tiện có thể nhận điện thoại. Nhóm Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi sẽ rất vui được trợ giúp bạn.