Vị thế BÁN là gì?

Việc giao dịch trên eToro được dựa trên chiến lược và cảm tính:

  • Một nhà đầu tư tin rằng giá của một công cụ sẽ tăng sẽ mở một vị thế MUA.
  • Một nhà đầu tư tin rằng giá của một công cụ sẽ giảm sẽ mở một vị thế BÁN.

 

Mở một vị thế BÁN - còn được gọi là ‘bán khống’ hoặc ‘short’ - thường được sử dụng khi thị trường đang giảm điểm, hoặc như một công cụ phòng hộ. Trên nền tảng eToro, việc bán khống thường được thực hiện sử dụng một Hợp đồng Chênh lệch (CFD).

 

Để mở một vị thế BÁN, hãy chuyển công tắc từ MUA sang BÁN trong cửa sổ Mở Giao dịch:

 

Như mọi nền tảng giao dịch, giá trên eToro có một mức chênh lệch, có nghĩa là giá MUA và BÁN là khác nhau (giá MUA luôn cao hơn). Khi bạn mở một giao dịch BÁN, nó sẽ được mở ở giá BÁN. Vị thế này sẽ tăng giá trị khi giá của tài sản giảm, và giảm giá trị khi giá của tài sản tăng. Một giao dịch BÁN sẽ được đóng ở giá MUA.

 

Các giao dịch BÁN xuất hiện trong danh mục của bạn như thế này:

 

Điều quan trọng cần lưu ý rằng mỗi vị thế MUA hoặc BÁN đều là một giao dịch riêng lẻ. Nói một cách khác, việc mở một vị thế BÁN trên một công cụ bạn đang giao dịch sẽ không đóng vị thế MUA của bạn. Mỗi vị thế đều là một khoản đầu tư riêng lẻ.