Làm thế nào tôi có thể thay đổi ngôn ngữ trên nền tảng?

1. Nhấn nút Cài đặt ở góc dưới bên trái của trang chủ. 

 

2. Nhấp vào tab cài đặt CHUNG.

 

3. Nhấn vào ngôn ngữ hiện đang hiển thị trong tab Ngôn ngữ.

 

4. Chọn ngôn ngữ ưa thích của bạn từ các tùy chọn được hiển thị.