Khoảng trống Thị trường là gì?

Khi thị trường đóng cửa (ví dụ, trong các ngày cuối tuần hoặc giờ nghỉ giải lao hàng ngày), sẽ không có tỷ giá nào được giao dịch. Tuy nhiên, các tin tức và thông tin công bố vẫn có thể ảnh hưởng đến thị trường. Thị trường có thể sẽ mở cửa ở tỷ giá khác biệt đáng kể so với tỷ giá đóng cửa trước đó do những thay đổi về cung cầu. Chúng tôi khuyến khích mọi nhà giao dịch cân nhắc đến điều này trước khi mở các vị thế hoặc lệnh.

 

Để được giải thích chi tiết, vui lòng xem bài đăng blog này.