eToro có trả cổ tức không?

Có.

 

Tài khoản của bạn có thể được ghi có hoặc ghi nợ nếu bạn đang giao dịch một cổ phiếu, ETF hoặc chỉ số có thanh toán cổ tức.

  • Nếu bạn giữ một vị thế MUA, bạn sẽ nhận được tiền thanh toán cổ tức trực tiếp vào số dư khả dụng của mình.
  • Nếu bạn giữ một vị thế BÁN, tiền thanh toán cổ tức sẽ bị trừ từ số dư khả dụng của bạn.

 

Tham khảo thêm: