Tôi có thể rút tài sản tiền điện tử của mình khỏi nền tảng hay không?

Có, bạn có thể.

 

Bạn có thể rút các vị thế tiền điện tử đáp ứng một số yêu cầu nhất định từ nền tảng eToro về ví tiền điện tử eToro Money. Quá trình này được gọi là 'Chuyển tiền điện tử'. Để biết thêm thông tin về việc chuyển tiền điện tử, vui lòng nhấn vào đây.

 

Ngoài ra, bạn cũng có thể đóng các vị thế tiền điện tử và gửi yêu cầu rút tiền pháp định. Để biết thêm thông tin về việc rút tiền, vui lòng nhấn vào đây.