Pip là gì?

Pip là từ viết tắt của 'percentage in point' (điểm phần trăm). Pip là đơn vị đo biến động giá. Chúng tôi sử dụng pip để đo lường thay đổi về giá của đồng tiền này so với đồng tiền khác.

 

1 pip là mức thay đổi nhỏ nhất về giá mà một tỷ giá quy đổi có thể tạo ra, và tham chiếu đến chữ số cuối cùng trong giá.

 

Chẳng hạn, nếu EUR/USD biến động từ 1,1190 lên 1,1191, đây có thể là mức biến động 1 pip trong tỷ giá quy đổi.

 

Để biết thông tin về cách tính giá trị 1 pip, nhấp vào đây.