Làm cách nào để tính Lãi/Lỗ (lợi nhuận hoặc lỗ) trên mỗi giao dịch?

Để tính lãi hoặc lỗ cho một giao dịch đã đóng, vui lòng áp dụng công thức dưới đây:

  • Giao dịch MUA: (Giá đóng - Giá mở) X Số Đơn vị X Tỷ giá quy đổi USD = Lãi/Lỗ
  • Giao dịch BÁN: (Giá mở - Giá đóng) X Số Đơn vị X Tỷ giá quy đổi USD = Lãi/Lỗ

 

Để tính lãi hoặc lỗ cho một giao dịch mở, vui lòng áp dụng công thức dưới đây:

  • Giao dịch MUA: (Giá hiện tại - Giá mở) X Số Đơn vị X Tỷ giá quy đổi USD = Lãi/Lỗ
  • Giao dịch BÁN: (Giá mở - Giá hiện tại) X Số Đơn vị X Tỷ giá quy đổi USD = Lãi/Lỗ

 

Các công cụ được giao dịch bằng Đô la Mỹ (chẳng hạn như các cặp tiền USD, hàng hóa, tiền điện tử và cổ phiếu được giao dịch trên các sàn giao dịch của Hoa Kỳ) không yêu cầu chuyển đổi và do đó giá trị tỷ giá hối đoái USD trong công thức là 1.

Cổ phiếu trên Sàn giao dịch Chứng khoán Luân Đôn được giao dịch bằng đồng pence chứ không phải bảng Anh. Để tính toán lãi hoặc lỗ cho một giao dịch chứng khoán ở London, hãy sử dụng công thức áp dụng ở trên và chia kết quả cho 100.

 

Để được giải thích chuyên sâu và các ví dụ về tính toán lãi/lỗ, hãy nhấp vào ở đây.

Để biết thông tin về cách tính số đơn vị cho một giao dịch, nhấp vào đây.