Làm cách nào để thêm tiền vào tài khoản ảo của tôi?

Nếu bạn muốn thêm tiền vào tài khoản ảo, vui lòng mở một phiếu với nhóm Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi và ghi rõ trong tin nhắn số tiền bạn muốn thêm. Số tiền tối đa mà chúng tôi có thể thêm vào số dư ảo của bạn là 100.000 USD. Chúng tôi cũng có thể lấy bớt số tiền ảo trong tài khoản của bạn xuống tối thiểu 2.000 USD.

 

Điều quan trọng cần lưu ý là chúng tôi không thể thiết lập lại toàn bộ tài khoản ảo của bạn (chẳng hạn như lịch sử giao dịch và số liệu thống kê). Tuy nhiên, bạn có thể mở một tài khoản eToro mới bằng một địa chỉ email và tên người dùng khác để có một danh mục ảo mới với 100.000 USD và không có lịch sử giao dịch hay số liệu thống kê nào.