Tôi có cần xác minh tài khoản giao dịch eToro của mình để sử dụng Ví eToro không?

Trước khi có thể sử dụng Ví eToro, bạn phải xác minh đầy đủ cho tài khoản giao dịch eToro của mình.

Bạn phải cư trú tại một quốc gia đủ điều kiệnxác minh số điện thoại để sử dụng Ví eToro.

Nhấn vào đây để biết thêm thông tin về xác minh tài khoản.