Tôi đổi mật khẩu bằng cách nào?

Để đổi mật khẩu, vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới:

  • Đăng nhập vào phần Cài đặt Tài khoản qua liên kết sau: https://www.etoro.com/settings/account
  • Chọn tùy chọn 'Tài khoản'
  • Nhấp vào 'Thay đổi' bên cạnh trường Mật khẩu trong tab 'thông tin xác thực'
  • Nhập tất cả thông tin yêu cầu và nhấp vào 'Gửi'

 

Hãy lưu ý rằng bạn có thể sử dụng các ký hiệu sau trong mật khẩu: ! @ # $

Các ký tự đặc biệt khác không được phép.