Làm cách nào để quy đổi từ đồng tiền điện tử này sang đồng tiền điện tử khác trong eToro Wallet?

Để quy đổi từ đồng tiền điện tử này sang đồng tiền điện tử khác, vui lòng làm theo các bước dưới đây:

  1. Đăng nhập vào tài khoản ví của bạn qua thiết bị di động.
  2. Trong thẻ 'Số dư', chạm vào loại tiền điện tử bạn muốn quy đổi.
  3. Nhấn 'Quy đổi'. Trên trang này, bạn sẽ chọn số tiền cần quy đổi và chọn đồng tiền điện tử bạn muốn nhận.
  4. Hãy đảm bảo các thông tin chi tiết là chính xác, sau đó nhấn 'Quy đổi'.

 

Xin lưu ý, bạn chỉ có thể quy đổi các đồng tiền điện tử được ví eToro hỗ trợ.