Làm thế nào tôi có thể gửi tiền điện tử từ eToro Wallet của mình đến một ví khác?

Để gửi tiền điện tử đến một ví bên ngoài, hãy làm các bước như sau:

  1. Đăng nhập vào tài khoản ví của bạn qua thiết bị di động.
  2. Trong thẻ 'Số dư', chạm vào loại tiền điện tử mà bạn muốn gửi.
  3. Chạm vào 'Gửi'. Trên trang này, bạn sẽ thấy số tiền để gửi và nhập địa chỉ công khai của người nhận. Nhập địa chỉ công khai hoặc chạm vào biểu tượng camera để quét mã QR của người nhận, việc này sẽ nhập tự động địa chỉ công khai của họ.
  4. Đảm bảo địa chỉ đã được nhập đúng và sau đó chạm vào 'Gửi'.
  5. Một tin nhắn với mã xác minh sẽ được gửi đến điện thoại di động của bạn. Nhập mã bạn nhận được và nhấn ‘Xác minh’.
  6. Thế là xong! Một màn hình sẽ xuất hiện, xác nhận rằng yêu cầu gửi của bạn đã được tiếp nhận. Bạn có thể kiểm tra trạng thái của yêu cầu của mình bằng cách vào màn hình ‘Giao dịch.

Xin lưu ý rằng tính hợp lệ của khóa công khai có thể được kiểm tra trực tuyến trên trình duyệt chuỗi khối liên quan cho đồng tiền điện tử cụ thể.