Làm thế nào tôi có thể nhận tiền điện tử từ một ví khác đến eToro Wallet của mình?

Để nhận tiền điện tử từ một ví bên ngoài, hãy làm các bước như sau:

  1. Đăng nhập vào tài khoản ví của bạn qua thiết bị di động.
  2. Trong thẻ 'Số dư', chạm vào loại tiền điện tử mà bạn muốn nhận.
  3. Chạm vào 'Nhận'. Trên trang này, bạn sẽ thấy địa chỉ công khai của mình mà bạn sẽ chia sẻ với người gửi tiền điện tử. Chạm vào nút 'Sao chép' để sao chép và dán nó vào một tin nhắn gửi cho người gửi, hoặc người gửi có thể sao chép mã QR để nhập địa chỉ công khai của bạn một cách tự động.

Xin lưu ý rằng tính hợp lệ của khóa công khai có thể được kiểm tra trực tuyến trên trình duyệt chuỗi khối liên quan cho đồng tiền điện tử cụ thể.