Làm thế nào tôi có thể đảm bảo địa chỉ công khai của mình là hợp lệ? (eToro Wallet)

Bạn có thể kiểm tra tính hợp lệ của một địa chỉ trên mạng. Để kiểm tra liệu địa chỉ này có hợp lệ hay không, hãy tìm kiếm địa chỉ công khai này trong một trình khám phá chuỗi khối phù hợp.

Ví dụ, bạn có thể tìm các trình quét ở đây: https://etherscan.io/ (Ethereum), https://explorer.bitcoin.com/bch (BCH/BTC) và https://live.blockcypher.com/ (LTC, v.v.).