Liệu tôi có thể tự do gửi/nhận tiền điện tử đến và từ Ví?

Có, bạn có thể gửi/nhận tiền điện tử đến và từ các ví khác, với điều kiện chúng được ví hỗ trợ và tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện hiện hành.