Số tiền tối thiểu mà tôi có thể chuyển sang Ví eToro là bao nhiêu?

Để chuyển tiền điện tử từ nền tảng đầu tư eToro sang ví tiền điện tử eToro Money, giao dịch của bạn cần có số tiền tối thiểu tính bằng đơn vị.

Bạn có thể tìm thông tin về số tiền tối thiểu theo đơn vị cho mỗi loại tiền điện tử trên trang Chuyển tiền điện tử.