Quá trình chuyển khoản cần bao nhiêu thời gian? (eToro Wallet)

Chúng tôi sẽ cần một ngày làm việc để xử lý giao dịch. Điều này bởi mọi giao dịch chuyển khoản đều phải được xem lại một cách thủ công. Sau khi giao dịch được chúng tôi hoàn tất, thời gian tùy thuộc vào chuỗi khối và nằm ngoài tầm kiểm soát của eToro.