Vì sao tôi không thể chuyển khoản từ eToro Wallet đến nền tảng giao dịch eToro?

Chúng tôi đang triển khai dần dần Ví, và sẽ thông báo với người dùng nếu và khi chúng tôi có thể cung cấp tùy chọn này trong tương lai.