Chi phí để chuyển khoản tiền điện tử từ tài khoản giao dịch eToro của tôi đến eToro Wallet là bao nhiêu?

Xin lưu ý rằng cả phí chuyển khoản tiền điện tử của eToro và phí chuỗi khối đều sẽ được tính.

Phí eToro được nêu trên trang chi phí của chúng tôi. Bởi chuỗi khối thuộc bên thứ ba và luôn thay đổi, chúng tôi chỉ có thể đưa ra con số ước tính.

Phí sẽ được ghi nợ từ số dư của người dùng trong cùng loại tài sản đang được chuyển khoản. Ví dụ, nếu bạn muốn chuyển khoản Bitcoin, bạn sẽ phải có lượng phần trăm Bitcoin cần thiết trong số dư của mình.