Tôi có thể chuyển những loại tiền điện tử nào từ tài khoản đầu tư eToro sang ví tiền điện tử eToro Money của mình?

Xem ở đây để biết liệu Dịch vụ chuyển tiền điện tử của chúng tôi có khả dụng ở quốc gia của bạn hay không.

Bạn có thể chuyển Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, Stellar, Tron, Cardano và XRP vào ví tiền điện tử eToro Money của mình.

Chúng tôi sẽ cập nhật danh sách này khi các đồng tiền khác có sẵn để chuyển.

Bạn có thể tìm thông tin về các yêu cầu chuyển khoản ở đây.