Làm thế nào tôi có thể xem lịch sử giao dịch eToro Wallet của mình?

Để vào thẻ Lịch sử Giao dịch, bạn chỉ cần chạm vào loại tiền điện tử mà mình quan tâm (ví dụ: BTC) để xem toàn bộ lịch sử của tất cả các giao dịch.