Khóa riêng tư của tôi ở đâu? (eToro Wallet)

eToro bảo mật khóa riêng tư của bạn bằng các công nghệ bảo mật đầu ngành. Theo giao thức bảo mật của eToro - chúng tôi không chia sẻ địa chỉ ví của bạn, bởi điều này có thể khiến tiền của khách hàng chúng tôi phải chịu nguy cơ bị tấn công.