eToro Wallet có được quản lý hay không?

Ví này được cung cấp bởi eToroX Limited ('eToroX'), một công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập tại Gibraltar với số hiệu công ty 116348 và văn phòng đăng ký tại 57/63 Line Wall Road, Gibraltar. eToroX là một nhà cung cấp DLT được quản lý và cấp phép bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính Gibraltar theo Đạo luật Dịch vụ Tín dụng Tài chính và Đầu tư Gibraltar với số hiệu giấy phép FSC1333B.