Ví tiền điện tử eToro Money hỗ trợ những loại tài sản điện tử nào?

Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, Stellar và XRP đều được phép chuyển khoản, gửi, nhận, mua và chuyển đổi.

Tron và Cardano là có thể dùng để chuyển, gửi và nhận.