Ưu điểm của eToro Wallet là gì?

Ví eToro đến từ một quốc gia đã có uy tín vì sự tin cậy và bảo mật. Do đó, bạn có thể yên tâm rằng ví này hoạt động theo những thông lệ tốt nhất về bảo mật.

Ví eToro cho phép các khách hàng hiện tại của eToro truy cập dễ dàng vào thị trường tiền điện tử, sử dụng thông tin đăng nhập như tài khoản giao dịch của họ.

Nếu bạn có tiền điện tử trong eToro Wallet của mình, bạn có thể sử dụng tính năng quy đổi để quy đổi các đồng tiền được hỗ trợ thành một trong các loại tiền điện tử có sẵn khác trên Ví.

Xin lưu ý, hiện tại bạn không thể gửi tiền điện tử từ Ví đến nền tảng giao dịch eToro.