Ví tiền điện tử eToro Money là gì?

eToro tin rằng trong tương lai mọi tài sản đều sẽ được token hóa và tiền điện tử là bước đầu tiên trong hành trình này. Chúng tôi rất hào hứng với những cơ hội mà tiền điện tử mang lại và đã thiết lập ví tiền điện tử như một cách để lưu trữ bảo mật tài sản điện tử. Khi sử dụng ví, người dùng đủ điều kiện có thể:

  • Chuyển khoản tiền điện tử từ nền tảng giao dịch eToro
  • Gửi/nhận tiền điện tử đến và từ các ví khác
  • Quy đổi tiền điện tử
  • Mua tài sản điện tử
 

Ứng dụng eToro Money hiện đang được triển khai trên cơ sở từng quốc gia. Việc sử dụng ví tùy thuộc vào tình trạng sẵn có của ứng dụng eToro Money trong Play Store trên Android và App Store trên iOS cũng như các quy định quản lý.