Đòn bẩy là gì?

Đòn bẩy là một chiến lược trong đó một nhà đầu tư sử dụng nợ (vay tiền) để đầu tư vào các sản phẩm tài chính nhất định nhằm tăng lợi nhuận tiềm năng của một khoản đầu tư. Nó cho phép nhà giao dịch sử dụng khoản vay tạm thời này để mở một giao dịch có quy mô lớn hơn với vốn đầu tư nhỏ hơn. 

Đòn bẩy có dạng một hệ số nhân hiển thị giá trị thực tế của một vị thế so với số tiền đầu tư. Hệ số nhân hiển thị khoản nợ (vốn vay) mà bạn sẽ áp dụng vào khoản đầu tư ban đầu của mình. 

Cách tốt nhất để hiểu đòn bẩy là thông qua một ví dụ về ảnh hưởng của đòn bẩy đối với lợi nhuận hoặc thua lỗ tiềm năng của bạn. Nếu bạn giao dịch không sử dụng đòn bẩy và đầu tư $1.000 thì với mỗi 1% biến động trên thị trường, bạn có thể thu về hoặc mất đi $10, tương đương 1% của $1.000.

Mặt khác, nếu bạn đầu tư khoản $1.000 này và giao dịch bằng đòn bẩy x10, giá trị của vị thế bạn sẽ tương đương $10.000.

1% của $10.000 tương đương $100, vậy nên với mỗi 1% biến động trong thị trường, bạn có thể thu về hoặc mất đi $100.

 

Khi mở một giao dịch, bạn có thể quyết định liệu bạn có muốn sử dụng đòn bẩy hay không. Các công cụ khác nhau có mức đòn bẩy tối đa khác nhau theo luật hiện hành, nhưng eToro có thể chọn cắt giảm mức đòn bẩy được cung cấp bất cứ lúc nào.

Các mức đòn bẩy tối đa sau đây được định nghĩa bởi Cơ quan Thị trường và Chứng khoán Châu Âu (ESMA) và Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC), và được áp dụng cho mọi khách hàng nhỏ lẻ tại eToro:

  • x30 cho các cặp tiền tệ lớn (ví dụ như EUR/USD)
  • x20 cho các cặp tiền tệ không lớn (ví dụ như EUR/NZD), Vàng và các chỉ số lớn
  • x10 cho các loại hàng hóa không phải Vàng và các chỉ số chứng khoán không lớn
  • x5 cho cổ phiếu CFD (chứng khoán) và ETF
  • x2 cho tiền điện tử CFD

  

Xin lưu ý rằng việc sử dụng đòn bẩy có nguy cơ rủi ro cao hơn bởi đòn bẩy làm tăng biên độ của cả lợi nhuận lẫn thua lỗ. Nếu bạn sử dụng đòn bẩy cho một giao dịch và thị trường chống lại bạn, mức thua lỗ trên mỗi pip sẽ lớn hơn so với khi đòn bẩy không được áp dụng.

Mọi khách hàng nhỏ lẻ đáp ứng các tiêu chí nhất định đều có thể đăng ký trở thành một Chuyên gia Tự chọn / Khách hàng Mua buôn để không bị ràng buộc bởi các giới hạn này. Tìm hiểu thêm tại trang Nhà giao dịch Chuyên nghiệp chuyên dụng của chúng tôi.

Bạn cần hiểu rằng các khách hàng có trạng thái Chuyên gia Tự chọn hoặc Khách hàng Mua buôn không được hưởng mọi chính sách bảo vệ mà khách hàng nhỏ lẻ có được theo các quy định của Luật pháp Úc, ASIC, CySEC hay FCA.

 

Để biết thêm thông tin về Đòn bẩy, hãy nhấn vào đây.