Tại sao tôi cần thêm tiền để mở vị thế của mình?

Để mở một vị thế Mua hoặc Bán mới, bạn cần có tiền trong số dư khả dụng của mình.

Giao dịch CFD được dựa trên chiến lược và cảm tính:

  • Một nhà đầu tư tin rằng giá của một công cụ sẽ tăng sẽ mở một vị thế MUA.
  • Một nhà đầu tư tin rằng giá của một công cụ sẽ giảm sẽ mở một vị thế BÁN.

Bằng cách đóng vị thế, tiền vốn đã đầu tư cộng/trừ mọi khoản lãi/lỗ cho khoản đầu tư này sẽ được trả về số dư tài khoản của bạn.

 

Điều quan trọng cần lưu ý rằng mỗi vị thế MUA hoặc BÁN đều là một giao dịch riêng lẻ. Nói một cách khác, việc mở một vị thế BÁN trên một công cụ bạn đang giao dịch sẽ không đóng vị thế MUA của bạn.

 

Mỗi vị thế đều là một khoản đầu tư riêng lẻ.

Để được trợ giúp về cách đóng một vị thế, hãy nhấn vào đây.