Chốt Lời là gì?

Chốt Lời (TP) là định hướng để đóng một giao dịch ở một giá trị cụ thể khi mức giá có lợi cho bạn, để đảm bảo hiện thực lợi nhuận và chuyển đến số dư khả dụng của bạn. Nếu thị trường đạt đến mức yêu cầu của bạn và bạn đã lãi số tiền xác định từ trước, lệnh Chốt Lời sẽ kích hoạt và tự động đóng vị thế của bạn.

 

Chốt Lời là bắt buộc cho mỗi vị thế, trừ các vị thế MUA không sử dụng đòn bẩy.

 

Bạn có thể đặt mức Chốt Lời của mình theo một mức cụ thể trên thị trường hoặc theo số tiền. Mức Chốt Lời tối đa cho hầu hết các giao dịch là 1.000% số tiền đầu tư của bạn +/- mức 1.000% Lời&Lỗ hiện tại của bạn. Điều này có nghĩa bạn sẽ có thể cập nhật liên tục mức Chốt Lời của mình khi lợi nhuận của bạn tăng lên.

 

Bạn có thể điều chỉnh Chốt Lời vào bất cứ lúc nào trong khi giao dịch mở.

 

Với điều kiện thị trường thông thường, mức Chốt Lời đã đặt không được bảo đảm. Khi thị trường biến động, mức Chốt Lời mà bạn đã yêu cầu có thể không được giao dịch trên thị trường. Trong trường hợp này, việc Chốt Lời sẽ kích hoạt ở mức khả dụng tiếp theo. Kết quả là bạn có thể lãi nhiều hơn so với mức mong muốn.

 

Tham khảo thêm: