Giấy tờ chứng minh địa chỉ là gì?

Để xác minh tài khoản, bạn phải cung cấp cho chúng tôi một loại giấy tờ riêng (khác với giấy tờ chứng minh nhân thân), trên đó xác nhận địa chỉ cư trú hiện tại của bạn.

 

Loại giấy tờ này được cấp dưới tên chủ tài khoản eToro và có ngày cấp trong vòng 3 tháng gần nhất (trừ các loại giấy tờ chứng minh nhân thân hợp lệ do chính phủ cấp, chẳng hạn như giấy phép lái xe), và phải có các thông tin sau:

 

a. Họ tên của bạn

b. Địa chỉ cư trú hiện tại của bạn

c. Ngày cấp

d. Cơ quan cấp

e. Tham chiếu đến cơ quan cấp (logo, thông tin liên hệ, trang web, v.v.)

 

Chúng tôi chấp nhận các loại giấy tờ được cấp bởi ngân hàng, công ty dịch vụ tiện ích, cơ quan chính quyền hoặc cơ quan tư pháp. Nếu hóa đơn hoặc giấy tờ của bạn có sẵn trên mạng, bạn có thể gửi cho chúng tôi dưới dạng một tập tin PDF hoặc ảnh chụp màn hình.

 

Giấy tờ chứng minh địa chỉ có thể là một trong những tài liệu sau:

  • Hóa đơn điện, nước, ga, điện thoại cố định hoặc Internet
  • Giấy phép lái xe / thẻ cư trú / CMND/CCCD / Căn cước tiểu bang
  • Sao kê ngân hàng / sao kê thẻ tín dụng
  • Thuế hội đồng hoặc hóa đơn dịch vụ đô thị / thư báo thuế của chính phủ
  • Sao kê an sinh xã hội
  • Hợp đồng Chính thức cho Thuê nhà – Do Chính quyền cấp

 

Những gì không được chấp nhận?

  • Giấy tờ hưu trí hoặc bảo hiểm
  • Biên lai
  • Hóa đơn mua hàng
  • Hóa đơn viết tay

 

Bạn có thể gửi giấy tờ bằng ngôn ngữ bản địa và tải lên tại đây.