eToro Partners là gì?

eToro Partners là chương trình đối tác thanh toán tiền cho những lưu lượng được chuyển đến eToro từ nguồn trực tuyến của đơn vị liên kết/IB (ví dụ: website, blog, mạng xã hội, v.v.) và/hoặc các hoạt động ngoại tuyến. Việc trở thành một đối tác của eToro cho phép bạn hưởng một phần lợi nhuận mà các nhà giao dịch của bạn mang lại cho công ty. Đây là một cách hiệu quả để kiếm tiền từ lưu lượng của bạn. Chỉ cần sử dụng bất kỳ tài liệu tiếp thị khả dụng nào (ví dụ như liên kết trực tiếp, bảng quảng cáo, email, v.v.) cho các hoạt động trực tuyến và ngoại tuyến của bạn. Để tìm hiểu thêm về eToro Partners, hãy nhấn vào đây.