Liệu có một số tiền tối thiểu để tôi nhận được khoản tiền đối tác của mình?

Số tiền tối thiểu cho một giao dịch qua eWallets là $100. Đối với nộp tiền qua điện chuyển khoản, số tiền tối thiểu là $500.